Tìm kiếm tin tức
Thông báo chi tiết kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2020
Ngày cập nhật 28/01/2021
Kết quả CCHC 2020

Ngày 28 tháng 01 năm 2021, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 117/SNV-CCHC về việc thông báo chi tiết kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong năm 2020

Thực hiện đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (theo các Quyết định của UBND tỉnh số 2642/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 và số 2637/QĐ-UBND ngày 28/10/2019); 

Sở Nội vụ thông báo điểm thẩm định chi tiết đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã (có phụ lục kèm theo).

(Chi tiết có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
NTYHAI
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 418 khách