Tìm kiếm tin tức
Căn cứ tính số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 22/01/2021

Ngày 22/01/2021, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 100/SNV-XDCQ về việc tính số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

  

        Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó giao Tổng cục Thống kê hướng dẫn Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp số liệu dân số đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 của từng địa phương để làm căn cứ tính số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi đơn vị hành chính.

         Trên cơ sở đó, ngày 19/01/2021, Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế đã cung cấp số liệu dân số các cấp ở mỗi đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (có biểu tổng hợp kèm theo).

         Để kịp thời triển khai công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 để tính số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được bầu theo quy định, thống nhất theo số liệu dân số của Cục Thống kê Thừa Thiên Huế cung cấp.

          Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo, triển khai theo đúng quy định của Luật./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.685.178
Truy cập hiện tại 115 khách