Tìm kiếm tin tức
Báo cáo thống kê các biểu mẫu theo quy định của ngành Nội vụ
Ngày cập nhật 04/12/2020

Theo Danh mục biểu mẫu quy định của ngành Nội vụ

   Để có cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo các biểu mẫu (theo Danh mục quy định của ngành Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh:

   - Đối với  các biểu mẫu theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV gửi về Sở Nội vụ chậm nhất trước ngày 15/12/2020.

   - Đối với các biểu mẫu theo Thông tư số 11/2012/TT-BNV và Thông tư số 07/2019/TT-BNV gửi về Sở Nội vụ chậm nhất trước ngày 15/4/2021.

   Yêu cầu: Số liệu thống kê Báo cáo văn bản phải trùng khớp với Báo cáo điện tử (nếu có) được trích xuất từ phần mềm Quản lý Cán bộ, công chức, viên chức.

    Đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo theo đúng thời gian quy định./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.685.080
Truy cập hiện tại 112 khách