Tìm kiếm tin tức
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Ngày cập nhật 30/10/2020

Ngày 29/10/2020, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1260/SNV-TCCC về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Trong lúc chờ Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 12; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tạm thời thực hiện như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và phải hoàn tất việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị trước ngày 15/11/2020 (trừ các chức danh được đánh giá tại Mẫu số 1, Quyết định số 12).

2. Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng của Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế gửi về Sở Nội vụ (02  bản) trước ngày 28/11/2020 để tổ chức thẩm định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi tổng hợp, đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, gửi Báo cáo tổng hợp đánh giá về Sở Nội vụ bằng văn bản giấy, đồng thời gửi tập tin điện tử về địa chỉ hộp thư công vụ hxthanh.snv@thuathienhue.gov.vn trước ngày 15/11/2020 theo mẫu số 7, mẫu số 8 đính kèm (trừ các chức danh được đánh giá tại Mẫu số 1, Quyết định số 12) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương báo cáo theo đúng thời gian quy định./.

Xem nội dung Công văn và biểu mẫu tại file đính kèm.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.685.058
Truy cập hiện tại 112 khách