Tìm kiếm tin tức
Thông báo kết quả thẩm định, đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương quý I năm 2020
Ngày cập nhật 28/04/2020

Thực hiện Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương); Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 9 tại Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh;

Ngày 27/4/2020, Sở Nội vụ đã có Thông báo số 426/TB-SNV về kết quả thẩm định, đánh giá chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương quý I năm 2020.

Trên cơ sở kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Hội đồng thẩm định của tỉnh đã tiến hành rà soát tài liệu kiểm chứng, thẩm định bảng điểm tự chấm của các đơn vị theo các tiêu chí đánh giá trong quý I/2020. Sau khi tổng hợp, Sở Nội vụ thông báo kết quả đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương quý I/2020 (có bảng điểm gửi kèm). Bảng thẩm định chi tiết được công bố trên phần mềm đánh giá chất lượng cơ quan, tổ chức (theo địa chỉ: xephang.thuathienhue.gov.vn)

Trần Phương

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 528 khách