Tìm kiếm tin tức
Thông báo hoãn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2019
Ngày cập nhật 10/03/2020

Để cán bộ, công chức, viên chức tham dự kỳ thi được thuận lợi, an toàn trong thời điểm toàn tỉnh đang tập trung phòng chống dịch cúm do Covid - 19;

Sau khi xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính tỉnh thông báo tạm hoãn thời gian thi theo Kế hoạch.

Xem nội dung Thông báo theo file đính kèm.

Phòng TC-CCVC

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 407 khách