Tìm kiếm tin tức
Báo cáo Điều tra XHH mqh giữa công dân - cơ quan chính quyền tỉnh năm 2019
Ngày cập nhật 31/01/2020
Báo cáo Sipas 2019

   Ngày 30 tháng 01 năm 2020, Sở Nội vụ đã ký ban hành Báo cáo số 82/BC-SNV Điều tra xã hội học nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

 

   Thực hiện Quyết định số 2187 /QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (UBND tỉnh) về việc phê duyệt Đề án “Cải thiện và nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh về Điều tra xã hội học nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa công dân - cơ quan chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi chung là Điều tra XHH tỉnh), Sở Nội vụ báo cáo về Điều tra XHH tỉnh năm 2019, như sau:

(Chi tiết có file kèm theo)

Tập tin đính kèm:
NĐV Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 528 khách