Tìm kiếm tin tức
Đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch học tập ngoại ngữ giai đoạn 2020-2030”.
Ngày cập nhật 14/01/2020

          Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9098/UBND-GD ngày 27/11/2019; Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện "Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020-2030”.

          Sở Nội vụ kính đề nghị các đơn vị, địa phương tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch bằng văn bản giấy gửi về Sở Nội vụ, đồng thời gửi thư điện tử về địa chỉ thư điện tử công vụ: pqbao.snv@thuathienhue.gov.vn trước ngày 05 tháng 02 năm 2020 để tổng hợp trình UBND tỉnh./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.561.708
Truy cập hiện tại 166 khách