Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày cập nhật 04/01/2018

     Sáng 03/1, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; trao cờ thi đua của Chính phủ và của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2017. Đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Nguyễn Văn Cao, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

     Năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng điểm của kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 và Nghị quyết HĐND tỉnh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch - dịch vụ, khuyến khích phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. 
     Chỉ tiêu đặt ra là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh tăng từ 7,5-8%; trong đó, các ngành dịch vụ tăng 8,6%, công nghiệp - xây dựng tăng 8,5%, nông- lâm- ngư nghiệp tăng 2,23%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 3,98%; tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người (GRDP) 1.750 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 20.000 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt 6.830 tỷ đồng (trong đó thu nội địa 6.060 tỷ đồng); giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 920 triệu USD; giải quyết việc làm mới cho 16.000 lao động; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 95%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,06%, còn 5%...
     Thực hiện 4 chương trình trọng điểm: phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, trọng tâm là hạ tầng giao thông; phát triển du lịch - dịch vụ; phát triển doanh nghiệp; cải cách hành chính. Đáng chú ý là tập trung phát triển ngành du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn xứng tầm là trung tâm du lịch lớn của cả nước. Phấn đấu đạt khoảng 4 - 4,2 triệu lượt khách (tăng 10-12% so năm 2017), khách lưu trú đạt khoảng 2,1- 2,2 triệu lượt (tăng 17-19% so cùng kỳ); doanh thu du lịch tăng 15- 16% so cùng kỳ 2017, đạt 4.000- 4.200 tỷ đồng. 
     Tại hội nghị, các đơn vị chủ trì các chương trình, đề án đã giới thiệu, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội, cơ chế điều hành ngân sách và giải pháp trọng tâm tăng thu ngân sách, thực hiện 4 chương trình trọng điểm, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và các nhiệm vụ trọng tâm khác...
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
     Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã chỉ rõ những tồn tại và gợi mở những hướng đi trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, năm qua, công tác chỉ đạo điều hành của một số ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt, vẫn còn lúng túng trong triển khai các chương trình kế hoạch. Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị, năm 2018, các sở, ngành, địa phương cần rà soát tất cả các chương trình, kế hoạch, dự án để đưa ra những giải pháp, biện pháp thực hiện hiệu quả ngay từ đầu năm; cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cần phải thay đổi tư duy trong chỉ đạo, điều hành cũng như trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch. Thời gian tới, Tỉnh ủy sẽ có chương trình giám sát, cương quyết xử lý đối với những cấp ủy, người đứng đầu không làm tròn nhiệm vụ.
     Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần quan tâm hơn nữa trong đẩy mạnh cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực, bên cạnh đó cung cấp kịp thời thông tin cho báo chí; mọi thông tin liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo điều hành của tỉnh cũng như những lĩnh vực thuộc thấm quyền quản lý của các sở, ngành cần phải công khai cho các cơ quan truyền thông, có như vậy mới xây dựng chính quyền phục vụ tốt nhất, tạo điều kiện tốt cho mọi hoạt động và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Các trưởng khối thi đua ký kết thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2018
 
     Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đề nghị  lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và lĩnh vực công tác được giao; trong kế hoạch phải nêu rõ thời gian hoàn thành, phân công cụ thể cá nhân, đơn vị thực hiện và lãnh đạo nào chịu trách nhiệm chỉ đạo chính.  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương phải có chương trình công tác năm 2018 và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/1/2018 để theo dõi, đôn đốc nhằm đảm bảo tiến độ.
     Dịp này, 8 tập thể đã vinh dự nhận Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Chính phủ và 35 đơn vị nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 của UBND tỉnh (ảnh dưới).

 

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 246 khách