Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sở Nội vụ cùng Ban Dân tộc, Cục Thuế tỉnh thông qua kế hoạch trợ giúp xã Hồng Hạ, huyện A Lưới năm 2017
Ngày cập nhật 05/04/2017

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh về phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% ở hai huyện A Lưới và Nam Đông giai đoạn 2016-2020; sau thời gian tiến hành khảo sát thực tế, sáng ngày 05/4/2017, tại UBND xã Hồng Hạ, Sở Nội vụ chủ trì, cùng với Ban Dân tộc và Cục Thuế tỉnh làm việc với đại diện lãnh đạo các đơn vị của huyện A Lưới và Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Hồng Hạ để thống nhất thông qua kế hoạch liên ngành trợ giúp xã Hồng Hạ (có tỷ lệ hộ nghèo 29%) trong năm 2017.

Theo đó, các cơ quan trợ giúp xác định quan điểm của việc triển khai các hoạt động trợ giúp đối với các hộ nghèo của xã Hồng Hạ, huyện A Lưới phải được thực hiện một cách phù hợp, đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức và có lộ trình cụ thể; kết hợp chặt chẽ chức năng, nhiệm vụ và vai trò, thế mạnh của từng cơ quan trong nhóm trợ giúp, phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm của mỗi cơ quan, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch do UBND tỉnh đề ra trong giai đoạn 2016 - 2020. Sự chia sẻ, trợ giúp của các ngành và cộng đồng xã hội là cần thiết nhưng vai trò của chính quyền cơ sở trong việc bám sát người dân là rất quan trọng; cần tăng cường sự chủ động, tích cực của địa phương, tránh sự trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của xã hội. Các cơ quan chỉ hỗ trợ về mặt phương pháp, kỹ năng đào tạo, tổng hợp nguồn lực và một phần kinh phí trong công tác giảm nghèo của xã.

                                                          Đại diện lãnh đạo các cơ quan trợ giúp ký thông qua kế hoạch năm 2017

Về mục tiêu chung, phấn đấu mỗi năm giảm từ 3 - 4% hộ nghèo; riêng trong năm 2017 có 10 hộ thoát được nghèo trên tổng số 123 hộ nghèo hiện nay của xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm chuyển biến nhận thức của người dân tự vươn lên thoát nghèo, thay đổi tập quán sản xuất, sinh hoạt, tiêu dùng, nâng cao khả năng tiếp thu và ứng dụng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất, tạo thu nhập ổn định, có sản phẩm đầu ra, hướng đến thoát nghèo bền vững. Các mục tiêu cụ thể được xác định là:

- Năm 2017 giảm được 10 hộ nghèo một cách bền vững; vận động doanh nghiệp xây một ngôi nhà kiên cố cho 01 hộ nghèo thuộc diện già yếu, neo đơn, bệnh tật.

- Tổ chức một lớp đào tạo nâng cao năng lực khuyến nông, lâm; phổ biến các chính sách có liên quan cho 40 hộ nghèo tại xã từ nguồn đào tạo Chương trình 135.

- Phối hợp UBND xã Hồng Hạ lựa chọn 02 - 03 hộ nghèo thiếu đất sản xuất, có lao động để giao từ 0,5 - 01 ha đất trồng rừng trong năm 2017 từ quỹ đất hiện có của xã.

- Hỗ trợ cho 03 - 04 hộ được nuôi bò, dê, lợn trong năm 2017 từ nguồn vốn phát triển sản xuất của Chương trình 135 và tiền vận động đóng góp của 03 cơ quan trợ giúp.

Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch chủ yếu từ sự đóng góp của công chức, viên chức các cơ quan trong Nhóm trợ giúp và huy động sự hỗ trợ của các tập thể, doanh nghiệp, cá nhân trong cộng đồng xã hội. Ngoài ra, dành ưu tiên nguồn của các chính sách từ một số chương trình, dự án an sinh xã hội của Nhà nước để trợ giúp các hộ nghèo một cách thiết thực.

Trần Phương

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 252 khách