Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Ngày cập nhật 16/12/2016

Ngày 06 tháng 12 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 3106/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, bao gồm tất cả 59 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực liên quan đến tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, lĩnh vực công chức, viên chức có 04 TTHC; lĩnh vực tổ chức, biên chế có 06 TTHC; lĩnh vực hội và tổ chức phi chính phủ có 17 TTHC; lĩnh vực công tác thanh niên có 03 TTHC; lĩnh vực thi đua, khen thưởng có 08 TTHC; lĩnh vực tôn giáo có 17 TTHC; lĩnh vực văn thư, lưu trữ có 03 TTHC và lĩnh vực xây dựng chính quyền có 01 TTHC.

Các nội dung chi tiết của từng thủ tục xem ở file đính kèm./.

Trần Phương

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 249 khách