Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
Ngày cập nhật 19/03/2021

Ngày 11/3/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-TTCP về quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, đảm bảo các quy tắc sau:
 
1. Tinh thần và thái độ làm việc (Điều 3);
 
2. Trang phục, tác phong làm việc (Điều 4);
 
3. Giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử và trên mạng xã hội (Điều 5);
 
4. Ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Điều 6);
 
5. Ứng xử giữa công chức, viên chức với cấp trên và với đồng nghiệp (Điều 7);
 
6. Ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác và cơ quan thông tin, báo chí (Điều 8);
 
7. Ứng xử với tổ chức, cá nhân nước ngoài (Điều 9);
 
8. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra (Điều 10);
 
9. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân (Điều 11);
 
10. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo (Điều 12);
 
11. Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng (Điều 13).
 
Hiện theo quy định tại Quyết định 1860/QĐ-TTCP ngày 06/09/2007 của Thanh tra Chính phủ về việc Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra chỉ có 10 quy tắc nhưng từ ngày  01/5/2021, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân sẽ có 12 quy tắc, trong đó bổ sung 02 quy tắc quan trọng (quy tắc Giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử và trên mạng xã hội và quy tắc Ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân)./.
 
 

 

Tập tin đính kèm:
TNĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 247 khách