Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Cho em hỏi khoảng khi nào tỉnh sẽ tổ chức kỳ thi tuyển công chức
Người gửi: Nguyễn Long - Thủy Dương, Hương Thủy (Ngày gửi: 18/12/2012)
Đáp:

Theo quy định các đơn vị sẽ tiến hành sơ tuyển chậm nhất đến 30/12/2012. Dự kiến Hội đồng tuyển dụng sẽ tổ chức kỳ thi trong thời gian từ 15 đến 21/01/2013

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 668 khách