Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Tại sao lại không có thông báo bằng văn bản hay điện thoại cho các ứng vieen trúng tuyển phỏng vấn đề án 500, để đen khi có tên tôi vẫn không biết mà đi phỏng vấn!
Người gửi: Lê Thị Kim Chi - Thành phố Huế (Ngày gửi: 03/07/2014)
Đáp:

Nội dung, Trưởng phòng Phòng Công tác thanh niên đã trực tiếp trả lời cho Lê Thị Kim Chi.

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 652 khách