Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Tại sao lại không có thông báo bằng văn bản hay điện thoại cho các ứng vieen trúng tuyển phỏng vấn đề án 500, để đen khi có tên tôi vẫn không biết mà đi phỏng vấn!
Người gửi: Lê Thị Kim Chi - Thành phố Huế (Ngày gửi: 03/07/2014)
Đáp:

Nội dung, Trưởng phòng Phòng Công tác thanh niên đã trực tiếp trả lời cho Lê Thị Kim Chi.

Hỏi:
Cho e hỏi khi nào thì có danh sách các ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển công chức năm 2017 ạ.
Người gửi: trần đình minh - thành phố huế (Ngày gửi: 25/07/2017)
Đáp:

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 15 khách