Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp kiện toàn tổ chức của các tổ chức thuộc hộ thống chính trị cơ sở
Ngày cập nhật 19/12/2017

Thực hiện Công văn số 6120/BNV-VKH ngày 23/11/2017 của Bộ Nội vụ và Công văn số 8823/UBND-NV ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp kiện toàn tổ chức của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị cơ sở; Sở Nội vụ lựa chọn 03 đơn vị: UBND xã Phong Hiền, UBND thị trấn Sịa và UBND phường Thủy Phương để tiến hành điều tra theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh.

Để kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh, đề nghị UBND các đơn vị:

1. Tiến hành xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng tổ chức của các tổ chức thuộc hệ thống chính trị cơ sở, bao gồm: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh (theo file đính kèm).

2. Các đơn vị gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 10/01/2018 (files điện tử gửi theo địa chỉ: htdung.snv@thuathienhue.gov.vn).

Trong quá trình triển khai thực hiện, có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ để được hướng dẫn, giải quyết./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 825 khách