Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020
Ngày cập nhật 22/06/2020
Đ/c Phan Thị Hồng Loan, PGĐ Sở Nội vụ phát biểu ý kiến chỉ đạo

Chiều ngày 18/6/2020, UBND huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, đề xuất các nhiệm vụ CCHC nước giai đoạn 2021-2030. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ban thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp huyện, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, Hội nghị vinh dự đón tiếp đồng chí Phan Thị Hồng Loan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và ông Trần Minh Long, Trưởng phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ.

 

                                                                                 Đ/c Phan Thị Hồng Loan phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị là dịp để đánh giá một cách toàn diện những kết quả đã làm được, đưa ra được những hạn chế, yếu kém còn mắc phải, đút rút những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề xuất các nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo đảm bảo phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và sát đúng với tình hình thực tiễn tại địa phương. Báo cáo tổng kết đã trình bày một cách đầy đủ và chi tiết việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Trong đó đã nêu bậc được những kết quả đạt được, như: Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính đặc biệt là của UBND huyện được tăng cường; công tác kiểm tra cải cách hành chính được quan tâm; công tác tuyên truyền cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng; việc triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính nhà nước được triển khai cơ bản đúng tiến độ, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém và gặp phải những khó khăn nhất định, trong đó tập trung vào những vấn đề sau:

1. Một số cấp ủy, chính quyền các địa phương chưa phát huy hết vai trò trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính, vai trò giám sát HĐND và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể đối với công tác cải cách hành chính có nơi, có lúc còn mờ nhạt, một số xã, một số ngành cấp huyện triển khai chưa đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý chưa sâu sát, kịp thời do đó tỷ lệ giải quyết công việc chậm trễ vẫn còn nhiều.

2. Công tác tuyên truyền cải cách hành chính vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới: Chất lượng, số lượng các tin, bài, các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên đài truyền thanh và các kênh thông tin khác vẫn chưa phong phú, chưa hấp dẫn về nội dung, chưa đa dạng về hình thức; trang thông tin điện tử các xã, thị trấn chưa phát huy hết vai trò tuyên truyền cải cách hành chính.

3. Việc tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát của các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện vẫn còn hình thức, chưa kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Tình trạng sai sót, không đảm bảo quy trình trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở cấp xã vẫn còn xảy ra, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có lúc, có nơi chưa đi vào chiều sâu, còn lúng túng trong việc phân loại đối tượng để xây dựng nội dung tuyên truyền. Công tác rà soát thủ tục hành chính chưa đem lại nhiều hiệu quả, việc kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết chưa nhiều, hoạt động của Trung tâm hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã vẫn còn một số hạn chế như: Việc chấp hành giờ giấc có lúc, có nơi chưa nghiêm; vẫn còn tình trạng tiêp nhận hồ sơ không qua Phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung của tỉnh, việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân và xin lỗi người dân khi quá hạn hồ sơ thực hiện chưa thực chất, chưa nghiêm. Công tác tinh giản biên chế chưa đảm bảo số lượng đã được UBND tỉnh phê duyệt, việc sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính Phủ còn gặp nhiều khó khăn. Hiệu quả thực hiện công tác khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính chưa được thể hiện rõ nét, việc phân cấp quản lý còn chưa gắn với phân quyền. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra: Việc sử dụng mail công vụ vẫn chưa đảm bảo quy định của cấp trên, Trang thông tin điện tử hiệu quả hoạt động còn thấp, một số phần mềm mới đưa vào vận hành nhưng chưa tập huấn bài bản nên cán bộ, công chức còn bỡ ngỡ, còn sai sót trong vận hành dẫn đến trễ hạn. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế, Hệ thống ISO điện tử chưa được triển khai đồng bộ tại huyện.

5. Một số phần mềm dùng chung của tỉnh do mới được triển khai, nâng cấp nên hoạt động còn thiếu ổn định, có lúc bị lỗi do đó ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động quản lý, điều hành của UBND huyện. Cải cách hành chính là công việc khó khăn, phức tạp, trong khi kinh nghiệm thực tiễn của một số cán bộ, công chức tham mưu chưa nhiều, trình độ năng lực còn hạn chế. Hệ thống văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính rất rộng và thường xuyên thay đổi, đặc biệt là các văn bản về thủ tục hành chính.

Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm cao của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các xã, thị trấn, đa số các ý kiến tham luận bày tỏ sự đồng tình với những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại trong công tác cải cách hành chính như trong Báo cáo đã nhận định, đánh giá; các ý kiến tham luận cũng đã nêu ra những khó khăn, hạn chế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đồng thời phân tích cụ thể những nguyên nhân và nêu lên những kiến nghị, đề xuất, đưa ra các giải pháp thiết thực để khắc phục trong thời gian tới cũng tại Hội nghị này, UBND huyện Quảng Điền đã biểu dương khen thưởng đối với 5 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích trong tổ chức, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chínhnhà nước giai đoạn 2011-2020.

                                                                                             Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước các cấp trên địa bàn huyện Quảng Điền, Ông Trần Quốc Thắng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

Thứ nhất, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cải cách hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, tăng cường kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Phát huy dân chủ, tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp. Tạo mọi điều kiện để công dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận các thông tin về cải cách hành chính, thủ tục hành chính. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ hai, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng trình tự, thủ tục của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời ban hành các văn bản theo thẩm quyền để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, phát luật của nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nói chung và liên quan đến công tác cải cách hành chính nói riêng. Tích cực rà soát thủ tục hành chính, kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm bảo tiết kiệm khi giải quyết các thủ tục hành chính.

Thứ ba, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; triển khai và thực hiện đồng bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông từ huyện đến xã và trong các cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị củng cố, kiện toàn tổ chức, nhân sự đảm bảo Trung tâm hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, theo hướng hiện đại. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Thứ tư, đẩy mạnh việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Kiện toàn tổ chức các cơ quan từ huyện đến cơ sở, thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động cán bộ, đổi mới công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng các tiêu chí đánh giá trên cơ sở tiêu chuẩn các chức danh, yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh và mức độ hoàn thành công việc.

Thứ năm, tăng cường đầu tư nguồn lực, bổ sung thêm kinh phí để thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC hàng năm, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng và có cơ chế hỗ trợ nâng cao đời sống để phát huy sự nỗ lực phấn đấu, tận tụy, trách nhiệm với công việc của cán bộ, công chức, viên chức, động viên kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có thành tích xuất sắc hoặc có sáng kiến, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ và thực hiện công tác cải cách hành chính.

Thứ sáu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính và trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường đầu tư, hiện đại hoá phương tiện làm việc giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và công tác thanh tra, kiểm tra của lãnh đạo các đơn vị; áp dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh, khai thác tối đa các tiện ích của các phần mềm, đặc biệt là trong phân công, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Duy trì và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9001:2015 từ huyện đến các xã, thị trấn, đưa hệ thống ISO điện tử vào hoạt động để hỗ trợ việc kiểm soát tiến độ, chất lượng giải quyết công việc của từng đơn vị và cá nhân.

Cuối cùng ông đề nghị để công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Quảng Điền tiếp tục có những bước phát triển hơn nữa, đề nghị các sở, ngành tiếp tục quan tâm, thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện vào cuộc với quyết tâm cao hơn nữa, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn nữa, mỗi một cán bộ, công chức, viên chức cần nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để cùng chung tay hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện nhà ngày càng phát triển.

Nguyễn Minh Anh

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.894.535
Truy cập hiện tại 562 khách