Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trao kinh phí giúp đỡ xã nghèo Hồng Hạ năm 2020
Ngày cập nhật 15/05/2020

Ngày 13/5/2020, tại UBND xã Hồng Hạ, nhóm trợ giúp đã trao kinh phí giúp đỡ xã nghèo năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch  của UBND tỉnh về phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% ở hai huyện A Lưới và Nam Đông giai đoạn 2016-202, Sở Nội vụ cùng với Ban Dân tộc và Cục Thuế tỉnh thuộc nhóm trợ giúp giúp xã Hồng Hạ. Kế hoạch trong năm 2020, nhóm trợ giúp sẽ giúp xã xây dựng các nhà sàn truyền thống nhằm phát triển văn hóa du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ở địa phương, từng bước thoát nghèo, kinh phí được quyên góp từ đóng góp 01 ngày lương của công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trong nhóm trợ giúp.

Đại diện các đơn vị tham gia buổi lễ bàn giao
Ông Phan Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi trao kinh phí.
Số tiền được trao cho xã, giúp thoát nghèo trong năm 2020 là hơn 108 triệu đồng.

 

 

TNĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.894.535
Truy cập hiện tại 506 khách