Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chỉ đạo điều hành

Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định  112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực 20/9/2020 và thay thế cho Nghị định 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật công chức, quy định về kỷ luật viên chức theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, chương 6 Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn; nội dung liên quan đến kỷ luật cán bộ được quy định tại Nghị định 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

 

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và...
Chiều ngày 18/6/2020, UBND huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, đề xuất các nhiệm vụ CCHC nước giai đoạn 2021-2030. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ban thường trực UBMT...
Ngày 12/6/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 397/QĐ-BNV ban hành "Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020)". Dưới đây...
Ngày 13/5/2020, tại UBND xã Hồng Hạ, nhóm trợ giúp đã trao kinh phí giúp đỡ xã nghèo năm 2020.
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, tương lai cần tính đến việc thành lập Bộ Thanh niên, nâng cấp từ Đoàn, có chức năng quản lý nhà nước.
Thực hiện Công văn số 6120/BNV-VKH ngày 23/11/2017 của Bộ Nội vụ và Công văn số 8823/UBND-NV ngày 30/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp kiện toàn tổ chức của các tổ chức thuộc hệ thống...
Ngày 17/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.074.291
Truy cập hiện tại 81 khách