Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO
Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021.
Theo biên bản họp Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử,  Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển.  
Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021. Ngày 24 tháng 8 năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1067/SNV-TCCC...
Phạm vi kiến thức ôn tập đối với thí sinh tham gia tuyển dụng  viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 01/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Theo đó Nghị định số 77/2021/NĐ-CP được áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ...
Ngày 20 tháng 7 năm 2021, UBND huyện Phú Vang đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc huyện Phú Vang năm 2021, cụ thể như sau: 1....
Ngày 07/7/2021, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 830/KH-SNV về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ
Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo Danh sách thí sinh dự thi công chức năm 2020. Nếu thí sinh phát hiện có nội dung thông tin cá nhân chưa chính xác, đề nghị phản hồi ngay về SĐT 0234.3830151, máy...
Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020
Ngày 07/01/2021, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 19/TB-SNV về việc phạm vi ôn tập môn Kiến thức chung Nội dung cụ  thể xem Thông báo đính kèm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.871.118
Truy cập hiện tại 420 khách