Tìm kiếm tin tức

THÔNG BÁO
Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo Danh sách thí sinh dự thi công chức năm 2020. Nếu thí sinh phát hiện có nội dung thông tin cá nhân chưa chính xác, đề nghị phản hồi ngay về SĐT 0234.3830151, máy...
Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020
Ngày 07/01/2021, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 19/TB-SNV về việc phạm vi ôn tập môn Kiến thức chung Nội dung cụ  thể xem Thông báo đính kèm
Ngày 31/12/2020, Sở Nội vụ đã có Thông báo số 1620/TB-SNV về việc bổ sung tuyển dụng công chức năm 2020 Sở Nội vụ thông báo bổ sung liên quan tuyển dụng công chức, cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: Sở Lao động...
Sở Nội vụ đăng tải các tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến.
Thực hiện Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020; Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1499/SNV-TCCC...
Thực hiện Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020. Ngày 03 tháng 12 năm 2020, Sở Nội vụ đã ban hành thông báo số 1451...
Ngày 21/8/2020, Hội đồng thi nâng ngạch công chức  lên chuyên viên cao cấp năm 2020 (Bộ Nội vụ) ban hành văn bản số 4382/HĐTNNCC về việc thông báo điểm thi nâng ngạch công chức. Theo đó, điểm thi nâng ngạch công...
Thực hiện Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019;...
Để cán bộ, công chức, viên chức tham dự kỳ thi được thuận lợi, an toàn trong thời điểm toàn tỉnh đang tập trung phòng chống dịch cúm do Covid - 19; Sau khi xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.741.369
Truy cập hiện tại 227 khách