Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO
Ngày 05/3/2019, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Công văn số 67/BDCB - QLĐT của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính về việc đăng ký mở lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2019...
Ngày 06 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh đã có Giấy mời số 337/GM-UBND về việc tham dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy và đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của các Trung tâm hành chính...
Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2019. Chỉ tiêu và trình độ chuyên môn như sau:
Ngày 09/4/2019, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 391/SNV-TCCC về việc hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
Căn cứ kết quả chấm phúc khảo ngày 09/01/2019; ngày 10 tháng 01 năm 2019, đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính...
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 07 tháng 01 năm 2019, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 19 /SNV-CCVC về việc góp ý văn bản dự thảo Quyết định ban hành Quy định về luân chuyển, điều động công tác đối...
Thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; ngày 12/11/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 1318/TB-SNV về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức vào làm việc tại Chi cục Giám định xây dựng và Sở Ngoại vụ; một...
Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước; Công văn số 3712/BNV-CCVC ngày...
Ngày 24/10/2018, UBND huyện Phú Vang đã có Quyết định số 3645/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Phú Vang năm 2018. Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 26 người, bao gồm các vị trí: Chỉ...
Thực hiện Công văn số 4156/UBND-NV ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời Công văn số 592/SNV-CCVC của Sở Nội vụ về việc ủy quyền tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại Chi cục Giám định xây dựng và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.390.484
Truy cập hiện tại 22 khách