Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO
Thực hiện Công văn số 4156/UBND-NV ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời Công văn số 592/SNV-CCVC của Sở Nội vụ về việc ủy quyền tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại Chi cục Giám định xây dựng và...
Căn cứ Công văn số 4156/UBND-NV ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời Công văn số 592/SNV-CCVC của Sở Nội vụ về việc ủy quyền tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại Chi cục Giám định xây dựng;

Ngày 15  tháng 5  năm 2018, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 482 /SNV-CCVC gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đề nghị góp ý  dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (file dự thảo kèm theo).

Đề nghị các đơn vị, địa phương tham gia góp ý dự thảo Quyết định bằng văn bản giấy gửi về Sở Nội vụ, đồng thời gửi thư điện tử về địa chỉ thư điện tử công vụ: hmtri.snv@thuathienhue.gov.vn trước ngày 24 tháng 5 năm 2018 để tổng hợp./.

                                                                                                    

Thực hiện Công văn số 1320/BNV-CCVC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính; ngày 11/4/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 351/SNV-CCVC về việc đăng ký dự thi thăng...
Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước;
Căn cứ kết quả chấm thi của Ban chấm thi, Sở Nội vụ thông báo kết quả điểm thi tuyển công chức vào làm việc tại Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Thủy  Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày có thông...
Căn cứ Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Nội vụ chủ trì tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại các Trung tâm Hành chính công; Thông báo...
Nhằm tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện qúa trình xã hội hóa gắn liền việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ viên chức các đơn vị sự nghiệp công...
Ngày 24 tháng 11 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ký ban hành Quyết định số 2670/QĐ-UBND  về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức năm 2017. Theo đó, có 72 thí sinh trúng tuyển qua kỳ thi; 09 thí...
Căn cứ Công văn số 324/CSKVMT ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc mở lớp Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2017 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; ngày 17 tháng 11 năm 2017, Sở Nội vụ đã...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.279.485
Truy cập hiện tại 58 khách