Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO
Căn cứ kết quả chấm phúc khảo ngày 09/01/2019; ngày 10 tháng 01 năm 2019, đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính...
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 07 tháng 01 năm 2019, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 19 /SNV-CCVC về việc góp ý văn bản dự thảo Quyết định ban hành Quy định về luân chuyển, điều động công tác đối...
Thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; ngày 12/11/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Thông báo số 1318/TB-SNV về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức vào làm việc tại Chi cục Giám định xây dựng và Sở Ngoại vụ; một...
Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước; Công văn số 3712/BNV-CCVC ngày...
Ngày 24/10/2018, UBND huyện Phú Vang đã có Quyết định số 3645/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Phú Vang năm 2018. Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 26 người, bao gồm các vị trí: Chỉ...
Thực hiện Công văn số 4156/UBND-NV ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời Công văn số 592/SNV-CCVC của Sở Nội vụ về việc ủy quyền tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại Chi cục Giám định xây dựng và...
Căn cứ Công văn số 4156/UBND-NV ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời Công văn số 592/SNV-CCVC của Sở Nội vụ về việc ủy quyền tổ chức tuyển dụng công chức vào làm việc tại Chi cục Giám định xây dựng;

Ngày 15  tháng 5  năm 2018, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 482 /SNV-CCVC gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đề nghị góp ý  dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (file dự thảo kèm theo).

Đề nghị các đơn vị, địa phương tham gia góp ý dự thảo Quyết định bằng văn bản giấy gửi về Sở Nội vụ, đồng thời gửi thư điện tử về địa chỉ thư điện tử công vụ: hmtri.snv@thuathienhue.gov.vn trước ngày 24 tháng 5 năm 2018 để tổng hợp./.

                                                                                                    

Thực hiện Công văn số 1320/BNV-CCVC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức hành chính; ngày 11/4/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 351/SNV-CCVC về việc đăng ký dự thi thăng...
Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước;
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.370.775
Truy cập hiện tại 162 khách