Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO
Ngày 05/9/2019, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch 1168/KH-SNV tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2019.
Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4463/UBND-NV về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ thực hiện công văn số 2616/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/6/2019 của Bộ Giáo...
Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3743/UBND-NV về việc triển khai Công văn số 1671/BTTTT-TCCB ngày 29/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh biên tập viên, phóng viên năm...
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 05/5/2019 quy định mã số chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt...
Ngày 05/3/2019, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Công văn số 67/BDCB - QLĐT của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính về việc đăng ký mở lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2019...
Ngày 06 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh đã có Giấy mời số 337/GM-UBND về việc tham dự Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Tỉnh ủy và đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của các Trung tâm hành chính...
Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng công chức năm 2019. Chỉ tiêu và trình độ chuyên môn như sau:
Ngày 09/4/2019, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 391/SNV-TCCC về việc hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
Căn cứ kết quả chấm phúc khảo ngày 09/01/2019; ngày 10 tháng 01 năm 2019, đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.429.111
Truy cập hiện tại 61 khách