Tìm kiếm tin tức

THÔNG BÁO
Ngày 21/8/2020, Hội đồng thi nâng ngạch công chức  lên chuyên viên cao cấp năm 2020 (Bộ Nội vụ) ban hành văn bản số 4382/HĐTNNCC về việc thông báo điểm thi nâng ngạch công chức. Theo đó, điểm thi nâng ngạch công...
Thực hiện Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019;...
Để cán bộ, công chức, viên chức tham dự kỳ thi được thuận lợi, an toàn trong thời điểm toàn tỉnh đang tập trung phòng chống dịch cúm do Covid - 19; Sau khi xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên...
          Thực hiện Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên...
Ngày 29 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 9152/UBND-NV về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước;
Căn cứ Kế hoạch số 1168/KH-SNV ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2019; sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Nội vụ đã tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện...
Ngày 05/9/2019, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch 1168/KH-SNV tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2019.
Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4463/UBND-NV về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ thực hiện công văn số 2616/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/6/2019 của Bộ Giáo...
Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3743/UBND-NV về việc triển khai Công văn số 1671/BTTTT-TCCB ngày 29/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh biên tập viên, phóng viên năm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.587.539
Truy cập hiện tại 139 khách