Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2019
Ngày cập nhật 10/07/2019

Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4463/UBND-NV về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ thực hiện công văn số 2616/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2019. Đề nghị Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế triển khai tổ chức sơ tuyển và cử viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và gửi danh sách (theo mẫu số 4 đính kèm Công văn số 2616/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 17/6/2019), hồ sơ đăng ký dự thi về Sở Nội vụ chậm nhất đến ngày 20/7/2019 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt và cử đi dự thi; Quá thời hạn này, đơn vị không đăng ký, xem như không có nhu cầu dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2019./.

Xem nội dung Công văn và biểu mẫu theo file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.766.845
Truy cập hiện tại 19 khách