Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thi thăng hạng chức danh biên tập viên, phóng viên năm 2019
Ngày cập nhật 19/06/2019

Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3743/UBND-NV về việc triển khai Công văn số 1671/BTTTT-TCCB ngày 29/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh biên tập viên, phóng viên năm 2019.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ và Sở Thông tin và Truyền thông thông báo, phổ biến công khai trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị về công văn thông báo tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ biên tập viên hạng III, phóng viên hạng III lên biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II năm 2019 theo nội dung yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1671/BTTTT-TCCB, để mọi viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi theo quy định.

Đề nghị các đơn vị triển khai tổ chức sơ tuyển và cử viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện đi dự thi và gửi danh sách (theo biểu mẫu đính kèm), hồ sơ đăng ký dự thi về Sở Nội vụ chậm nhất đến ngày 24/6/2019 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét duyệt và cử đi dự thi; Quá thời hạn này, đơn vị không đăng ký, xem như không có nhu cầu dự thi thăng hạng chức danh biên tập viên, phóng viên năm 2019./.

 

Xem nội dung Công văn và biểu mẫu theo các file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.766.845
Truy cập hiện tại 20 khách