Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo về cập nhật Hồ sơ CBCCVC và thông tin cơ quan, đơn vị vào Phần mềm nhân sự
Ngày cập nhật 03/06/2019

      Ngày 31 tháng 5 năm 2019, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 630/SNV-TCCC về việc bổ sung, cập nhật Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức vào Phần mềm nhân sự (lần 3), trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

      1. Về Cập nhật thông tin cá nhân:  Mỗi CBCCVC khi đăng nhập Phần mềm phải ưu tiên cập nhật các trường thông tin bắt buộc như: <Chuyên ngành chuyên môn>, <Số điện thoại di động>, <Tên chức vụ, chức danh> theo đúng quy định.

      2. Về Cập nhật thông tin cơ quan, đơn vị: Quản trị tài khoản đơn vị bên cạnh việc rà soát, đối chiếu với bản giấy để xác thực thông tin cá nhân, phải thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến đơn vị trong phần <Nghiệp vụ> của tài khoản quản trị như: <Giao biên chế>, <Biến động nhân sự>, <Đăng ký nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp>…

     Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương chỉ đạo các Phòng ban, bộ phận trực thuộc cập nhật đầy đủ và chính xác các thành phần hồ sơ CBCCVC và thông tin đơn vị vào Phần mềm trước ngày 10/6/2019.

     Thông tin chi tiết, xem file đính kèm ./.

 

Tập tin đính kèm:
Hoàng Xuân Thiện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.766.845
Truy cập hiện tại 21 khách