Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn triển khai tuyển dụng công chức năm 2020
Ngày cập nhật 11/12/2020

Thực hiện Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020; Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1499/SNV-TCCC về việc hướng dẫn triển khai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:

1. Các đơn vị, địa phương thông báo công khai tại trụ sở cơ quan đơn vị, địa phương về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2020. Cử các thành viên kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

2. Cử 02 người tham gia vào Ban kiểm tra sát hạch phỏng vấn vòng 2, gửi danh sách về Sở Nội vụ để tổng hợp trình Hội đồng tuyển dụng công chức ban hành quyết định thành lập Ban kiểm tra sát hạch phỏng vấn vòng 2.

3. Các đơn vị, địa phương xây dựng danh mục tài liệu ôn tập đối với Môn nghiệp vụ chuyên ngành, gửi về Hội đồng tuyển dụng công chức (qua Sở Nội vụ) trước ngày 20/12/2020.

4. Gửi hồ sơ dự tuyển về Sở Nội vụ

5. Danh mục tài liệu ôn thi môn Kiến thức chung

Chi tiết xem nội dung Công văn tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 244 khách