Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo về việc xét tuyển viên chức Sở Nội vụ năm 2019
Ngày cập nhật 01/11/2019

Căn cứ Kế hoạch số 1168/KH-SNV ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2019; sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Nội vụ đã tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch để xét tuyển vào làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

 

 Căn cứ Quyết định số 2001/KH-SNV ngày 08 tháng 10 năm 2019 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ năm 2019,

Hội đồng tuyển dụng thông báo kế hoạch kiểm tra, sát hạch cụ thể như sau:

1. Về nội dung kiểm tra, sát hạch: Các vấn đề chung liên quan đến việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Luật Viên chức); chức năng, nhiệm vụ của đơn vị quản lý, sử dụng viên chức; các vấn đề gắn với trình độ hiểu biết, năng lực của từng vị trí việc làm (Luật Lưu trữ, Quyết định 916/QĐ-BNV ngày 20/6/2016 của Bộ Nội vụ quy định đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành Lưu trữ và các văn bản khác liên quan); đạo đức nghề nghiệp của viên chức.

2. Về thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch:

- Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00, ngày 08/11/2019 (thứ 6). Yêu cầu thí sinh có mặt tại địa điểm sát hạch chậm nhất 13 giờ 30 phút.

- Địa điểm: Văn phòng Sở Nội vụ, số 9 Đống Đa, thành phố Huế.

- Lệ phí: theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Yêu cầu thí sinh đóng lệ phí trước ngày sát hạch.

3. Danh sách thí sinh (xem file đính kèm)

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ thông báo để các thí sinh biết và tổ chức thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
TNĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 16 khách