Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THÔNG BÁO
Căn cứ thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương năm 2021; Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên năm 2021 thông báo...
Căn cứ Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ; Căn cứ kết quả chấm thi; Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên năm 2021 thông báo...
Thực hiện Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và...
Ngày 18 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1160/QĐ- UBND về việc phê duyệt Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân...
Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021.
Theo biên bản họp Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử,  Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển.  
Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021. Ngày 24 tháng 8 năm 2021, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1067/SNV-TCCC...
Phạm vi kiến thức ôn tập đối với thí sinh tham gia tuyển dụng  viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 01/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2021/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Theo đó Nghị định số 77/2021/NĐ-CP được áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 17 khách