Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
Ngày cập nhật 08/12/2017

     Sáng ngày 07/12/2017, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố Huế và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các Khối thi đua năm 2017

     Tại buổi tập huấn, hội nghị đã được nghe truyền đạt, phổ biến những nội dung mới của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Công văn số 8968/UBND-DN ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn xét khen thưởng thành tích công tác năm 2017.
     Cũng tại buổi tập huấn, những vướng mắc về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng cũng như về quy trình, thủ tục khi triển khai áp dụng tại các địa phương, đơn vị được Ban Tổ chức giải đáp.
     Thông qua Hội nghị, các cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị sẽ nắm được những quy định hiện hành của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ, từ đó có nhiều giải pháp, biện pháp sáng tạo, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
       Một số hình ảnh buổi tập huấn:
 

 

 
TĐKT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.877.753
Truy cập hiện tại 250 khách