Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin về bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
Ngày cập nhật 31/03/2017

     Để củng cố hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, ngày 27 tháng 3 năm 2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 563/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

     Bổ sung ông Hoàng Trọng Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm thành viên thay ông Võ Văn Chinh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành viên Hội đồng nghỉ hưu theo chế độ.

TĐKT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 216 khách