Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công văn yêu cầu báo cáo kỷ luật năm 2017
Ngày cập nhật 27/10/2017

Thực hiện Công văn số 2810/BNV-KHTC ngày 26/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị nội dung báo cáo cho UBND tỉnh về tình hình xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức năm 2017;

Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban , ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế gửi báo cáo:

1. Danh sách xử lý, kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm về tài chính ngân sách năm 2016  theo biểu số 01.

2. Danh sách người đứng đầu cơ quan, đơn vị bị xử lý, kỷ luật để xảy ra tham nhũng (từ 01/12/2016 đến 30/11/2017)  theo biểu số 02;

2. Danh sách cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật (từ 01/12/2016 đến 30/11/2017) theo biểu số 03a, 03b;

Báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/12/2017, đồng thời gửi file điện tử về địa chỉ mail tttthuy.snv@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp.

Xem Công văn và các biểu mẫu báo cáo chi tiết tại các tập tin đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 711 khách