Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại Sở Công Thương
Ngày cập nhật 22/02/2017

          Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Sở Nội vụ (ban hành kèm theo Quyết định số 2968/QĐ-SNV ngày 12/12/2016); ngày 15/02/2017, Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 294/QĐ-SNV thanh tra công tác nội vụ tại Sở Công Thương. Nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, công tác tổ chức bộ máy, quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc, công tác quản lý và sử dụng biên chế; quy chế dân chủ, quy chế văn hóa công sở; công tác văn thư, lưu trữ và công tác thi đua, khen thưởng.

          Thời hạn thanh tra là 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra đến khi kết thúc việc thanh tra tại các đơn vị có liên quan của Sở Công Thương. Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên, do đồng chí Phan Lương, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 712 khách