Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện A Lưới
Ngày cập nhật 08/04/2015

       Căn cứ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1491/QĐ-SNV ngày 10/12/2014, ngày 30/3/2015, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 498/QĐ-SNV về việc thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện A Lưới giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2014. Thành lập Đoàn Thanh tra gồm 05 thành viên, do 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn.

        Thời hạn thanh tra là 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra đến khi kết thúc việc thanh tra tại các cơ quan, đơn vị có liên quan của UBND huyện A Lưới; trường hợp phức tạp có thể được kéo dài thêm 05 ngày làm việc theo quy định của Luật Thanh tra.

 

       

      

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 728 khách