Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Những nội dung nổi bật của Thông tư 03/2021/TT-TTCP
Ngày cập nhật 11/10/2021

Ngày 30/9/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra.

Theo đó, danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ gồm:

– Vị trí làm công tác thanh tra.
– Vị trí làm công tác tiếp công dân.
– Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
– Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng.
– Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.
– Vị trí làm công tác khác được quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Bên cạnh đó, quy định danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương gồm:
– Vị trí làm công tác thanh tra.
(Hiện hành, theo Thông tư 10/2014/TT-TTCP gồm: thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành).
– Vị trí làm công tác tiếp công dân.
– Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
– Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng.
– Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra./.

Tập tin đính kèm:
Lê Thanh Sang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.889.502
Truy cập hiện tại 113 khách