Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở Nội vụ 6 tháng đầu năm 2021
Ngày cập nhật 11/01/2021

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Sở Nội vụ thông báo Lịch tiếp công dân của lãnh đạo Sở 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

CỦA LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

(Ban hành kèm theo Thông báo số:  01/TB-SNV ngày  04 /01/2021 của Sở Nội vụ)

 

 

 

Ngày tiếp

 

Người tiếp

Địa điểm

15/01/2021

Ông Bạch Chơn Đông

 Giám đốc

Phòng Tiếp công dân của Sở Nội vụ

(số 09 Đống Đa, TP Huế)

15/02/2021

Ông Phan Lương

Phó Giám đốc

Phòng Tiếp công dân của Sở Nội vụ

(số 09 Đống Đa, TP Huế)

15/3/2021

Ông Trần Minh Long

Phó Giám đốc

Phòng Tiếp công dân của Sở Nội vụ

(số 09 Đống Đa, TP Huế)

15/4/2021

Ông Bạch Chơn Đông

Giám đốc

Phòng Tiếp công dân của Sở Nội vụ

(số 09 Đống Đa, TP Huế)

17/5/2021

Ông Phan Lương

Phó Giám đốc

Phòng Tiếp công dân của Sở Nội vụ

(số 09 Đống Đa, TP Huế)

15/6/2021

Ông Trần Minh Long

Phó Giám đốc

Phòng Tiếp công dân của Sở Nội vụ

(số 09 Đống Đa, TP Huế)

 

Thời gian tiếp:  Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 Phút;

                         Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

 

Tập tin đính kèm:
Lê Thanh Sang
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 712 khách