Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Nam Đông
Ngày cập nhật 12/11/2014

Căn cứ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1554/QĐ-SNV ngày 05/12/2013; ngày 30/10/2014, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1333/QĐ-SNV thanh tra công tác nội vụ tại UBND huyện Nam Đông giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/10/2014. Thời hạn thanh tra là 15 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra đến khi kết thúc việc thanh tra tại các cơ quan, đơn vị có liên quan của UBND huyện Nam Đông và trường hợp phức tạp có thể được kéo dài thêm 05 ngày theo quy định của Luật Thanh tra.

Thành lập Đoàn thanh tra gồm 06 thành viên, do đồng chí Phan Lương, Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.889.502
Truy cập hiện tại 118 khách