Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công chức - Viên chức
Ngày 22 tháng 11 năm 2023, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 2052/SNV-TCCC về việc Báo cáo thống kê theo quy định  tại Thông tư số 07/2021/TT-BNV và Thông tư số 02/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Căn cứ kết quả phỏng vấn của Ban Kiểm tra sát hạch, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh...
Thực hiện Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022; Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự...
Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Căn cứ kết quả chấm thi vòng 1 (không có đơn phúc khảo); Hội đồng tuyển dụng...
Thực hiện Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022; Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh hướng dẫn Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn kiểm...
Căn cứ kết quả chấm thi của Ban chấm thi, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo kết quả các môn thi Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2022 (danh sách kèm theo). Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày có thông...
Thực hiện Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022; Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc...
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022, quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Ngày 31/12, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BNV hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức.
Thực hiện Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022. Ngày 09 tháng 12 năm 2022, Sở Nội vụ đã ban hành thông báo số 1625/TB-SNV...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 707 khách