Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả điểm phỏng vấn công chức vòng 2 năm 2022
Ngày cập nhật 24/04/2023

Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ kết quả phỏng vấn của Ban Kiểm tra sát hạch, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo kết quả điểm phỏng vấn công chức vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022.

Chi tiết xem nội dung Thông báo tại file đính kèm

Tập tin đính kèm:
HXTH
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 431 khách