Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả trúng tuyển công chức năm 2021
Ngày cập nhật 05/01/2022

Căn cứ Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức năm 2021;.

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo:

1. Công nhận 41 (bốn mươi mốt) thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã năm 2021(có danh sách kèm theo).

2. Thí sinh trúng tuyển nộp Phiếu lý lịch tư pháp về Sở Nội vụ. trước ngày 15 tháng 01 năm 2022 để ban hành quyết định tuyển dụng theo quy định.

Chi tiết xem nội dung Thông báo và danh sách tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.889.502
Truy cập hiện tại 105 khách