Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức _năm 2021
Ngày cập nhật 07/12/2021

Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ kết quả chấm thi vòng 1 (không có đơn phúc khảo); Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ tuyển công chức năm 2021.

Chi tiết xem nội dung Thông báo tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.889.502
Truy cập hiện tại 106 khách