Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phạm vi ôn tập phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2021
Ngày cập nhật 17/11/2021

Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021;.

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh hướng dẫn Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn kiểm tra, sát hạch vòng 2 theo các phụ lục đính kèm (từ Phụ lục 1 đến phụ lục 11)

Chi tiết xem nội dung Công văn tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Hà Xuân Tuyết Hạnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.889.502
Truy cập hiện tại 104 khách