Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết quả các môn thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2021
Ngày cập nhật 15/11/2021

Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ kết quả chấm thi của Ban chấm thi, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo kết quả các môn thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2021 (danh sách kèm theo).

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày có thông báo này, thí sinh có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả bài thi các môn đến Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh.

- Thời gian nhận đơn: Từ 08g 00 ngày 16/11/2021 đến 16g00 ngày 30/11/2021 (trừ ngày thứ Bảy và Chủ nhật).

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Tổ chức - Công chức, viên chức Sở Nội vụ (số 09 Đống Đa, thành phố Huế).

 - Các môn nhận đơn xin phúc khảo: Môn Kiến thức chung, môn Tin học và môn Ngoại ngữ.

- Lệ phí chấm phúc khảo: 150.000đ /01môn.

Chi tiết xem nội dung Thông báo tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.889.502
Truy cập hiện tại 116 khách