Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2021
Ngày cập nhật 02/11/2021

Thực hiện Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức năm 2021;

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2021.

Chi tiết xem nội dung Thông báo tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.889.502
Truy cập hiện tại 117 khách