Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định ban hành Kế hoạch thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương năm 2021
Ngày cập nhật 26/10/2021

Ngày 12/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2547/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên và tương đương năm 2021.

Xem nội dung Quyết định theo file đính kèm.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.889.502
Truy cập hiện tại 110 khách