Tìm kiếm tin tức
Công chức - Viên chức
Ngày 05 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 35/QĐ-UIBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 132-NQ/CP của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018...
Căn cứ kết quả chấm thi của Ban chấm thi; ngày 21 tháng 12 năm 2018, đ/c Nguyễn Dung, PCT UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên...
Thực hiện Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính...
Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018;
Thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức vào làm việc tại Chi cục Giám định xây dựng và Sở Ngoại vụ;  
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; sáng 19/11/2018, tại Hội trường Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng...

Ngày 13/11/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1328/SNV-CCVC về việc cung cấp số liệu đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội;

Để có cơ sở dữ liệu cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương cung cấp số liệu theo biêu mẫu tổng hợp (đính kèm biểu mẫu).

Biểu mẫu gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) bằng văn bản và file điện tử (hxthanh.snv@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 18/11/2018.

Đề nghị các đơn vị báo cáo theo đúng thời gian quy định./.

Xem nội dung Công văn và biểu mẫu theo các file đính kèm.

Tuyết Hạnh

Thực hiện Công văn số 7647/UBND-NV ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng công chức;

Thực hiện Công văn số 8091/UBND-NV ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg; ngày 25  tháng  10  năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1218 /SNV-CCVC về việc đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế rà soát, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức; gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo các nội dung sau:

1. Rà soát, tổng hợp đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức  đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện (theo Biểu 1); cán bộ, công chức, viên chức  quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện (theo Biểu 2);

2. Rà soát, tổng hợp đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức  đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (theo Biểu 3); cán bộ, công chức, viên chức  quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (theo Biểu 4);

Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Nội vụ bằng văn bản và qua địa chỉ email: pqbao.snv@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp, trình ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.345.625
Truy cập hiện tại 54 khách