Tìm kiếm tin tức
Công chức - Viên chức

Ngày 13/11/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1328/SNV-CCVC về việc cung cấp số liệu đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội;

Để có cơ sở dữ liệu cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị, địa phương cung cấp số liệu theo biêu mẫu tổng hợp (đính kèm biểu mẫu).

Biểu mẫu gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức, viên chức) bằng văn bản và file điện tử (hxthanh.snv@thuathienhue.gov.vn) trước ngày 18/11/2018.

Đề nghị các đơn vị báo cáo theo đúng thời gian quy định./.

Xem nội dung Công văn và biểu mẫu theo các file đính kèm.

Tuyết Hạnh

Thực hiện Công văn số 7647/UBND-NV ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng công chức;

Thực hiện Công văn số 8091/UBND-NV ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg; ngày 25  tháng  10  năm 2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1218 /SNV-CCVC về việc đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế rà soát, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức; gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo các nội dung sau:

1. Rà soát, tổng hợp đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức  đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện (theo Biểu 1); cán bộ, công chức, viên chức  quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện (theo Biểu 2);

2. Rà soát, tổng hợp đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức  đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (theo Biểu 3); cán bộ, công chức, viên chức  quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (theo Biểu 4);

Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Nội vụ bằng văn bản và qua địa chỉ email: pqbao.snv@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp, trình ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ.

 

Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao và...
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BNV ngày 13/9/2018 quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp và Bộ Lao động-Thuwong binh và Xã hội ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH...
Sáng ngày 07 tháng 8 năm 2018, tại Hội trường Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Thủy; Sở Nội vụ đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin...
Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 và các năm tiếp theo, đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đủ tiêu chuẩn của ngạch, chức danh nghề nghiệp, gắn với quy hoạch,...
Ngày 12/4/2018, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 359/SNV-CCVC về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành giáo dục. Để đảm bảo quyền lợi đối với viên chức, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.309.802
Truy cập hiện tại 16 khách