Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổ chức - Biên chế
Ngày 26/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 366/TB-UBND về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Du lịch
Ngày 16/01, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại hội nghị các giải pháp đẩy mạnh hoạt động về Đào tạo nghề-Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề phổ thông đối với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp...
Thực hiện Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 263/VPCP-TCCV ngày...
Sáng 30/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc các Sở Nội vụ,Tài chính và...
Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.  

Ngày 14/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có hiệu lực từ ngày 25/11/2020.

          Thực hiện Công văn số 3437/BNV-TCBC ngày 10/7/2020 của Bộ Nội vụ về báo cáo số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị rà...
          Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và Kế hoạch số lượng người...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.089.914
Truy cập hiện tại 827 khách