Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thẩm định hồ sơ thành lập Quỹ học bổng Khuyến tài Nguyễn Chí Thanh
Ngày cập nhật 14/08/2019

Sở Nội vụ nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ học bổng Khuyến tài Nguyễn Chí Thanh.

Để có cơ sở tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ học bổng Khuyến tài Nguyễn Chí Thanh theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Sở Nội vụ kính đề nghị Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính thẩm định, có ý kiến bằng văn bản về hồ sơ nêu trên, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 16/8/2019 (đồng thời gửi về địa chỉ mail:  ctnet.snv@thuathienhue.gov.vn) để tổng hợp, tham mưu  trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hồ sơ đề nghị thành lập Quỹ học bổng Khuyến tài Nguyễn Chí Thanh: 

 

Tập tin đính kèm:
Phòng TCCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.769.290
Truy cập hiện tại 532 khách