Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

V/v Báo cáo số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
Ngày cập nhật 22/07/2020

          Thực hiện Công văn số 3437/BNV-TCBC ngày 10/7/2020 của Bộ Nội vụ về báo cáo số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp báo cáo về số trường, lớp, học sinh, đội ngũ viên chức theo từng cấp học.

          Báo cáo (kèm theo Phụ lục) của các đơn vị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 25/7/2020 (gửi kèm file mềm vào địa chỉ email: (Tatuan.snv@thuathienhue.gov.vn) để tổng hợp trình UBND tỉnh, báo cáo Bộ Nội vụ. Sau ngày 25/7/2020, đơn vị nào không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ theo hướng dẫn nêu trên thì coi như đơn vị đó không có nhu cầu bổ sung về biên chế sự nghiệp giáo dục trên địa bàn.

          Do yêu cầu về thời gian, Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, thực hiện theo đúng thời gian nêu trên./.

 

Tập tin đính kèm:
TCCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 759 khách