Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lấy ý kiến dự thảo Chương trình triển khai Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 25/3/2020 của Tỉnh ủy
Ngày cập nhật 20/04/2020

          Thực hiện Công văn số 2535/UBND-XH ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 25/3/2020 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 146-KH/TU);

           Để có cơ cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình triển khai Kế hoạch số 146-KH/TU  để Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

            Văn bản góp ý xin gửi về Sở Nội vụ, 09 Đống Đa trước ngày 24/4/2020 (đồng thời gửi qua địa chỉ email: hvnbich.snv@thuathienhue.gov.vn).

            Rất mong nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng TCCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 767 khách