Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

V/v góp ý Hồ sơ thành lập Hội chăn nuôi Bò – Dê huyện A Lưới
Ngày cập nhật 15/01/2020

          Sở Nội vụ nhận được hồ sơ đề nghị cho phép thành lập Hội chăn nuôi Bò – Dê huyện A Lưới của Ban Vận động thành lập Hội;

          Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thành lập Hội chăn nuôi Bò – Dê huyện A Lưới theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP; Sở Nội vụ kính đề nghị quý cơ quan thẩm định, có ý kiến bằng văn bản về hồ sơ nêu trên, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/01/2020 (đồng thời gửi về địa chỉ mail hvnbich.snv@thuathienhue.gov.vn) để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

          Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan./.

Tập tin đính kèm:
TCCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.084.623
Truy cập hiện tại 744 khách