Tìm kiếm tin tức
Tổ chức - Biên chế
          Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-BNV ngày 17/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...
          Ngày 14/9 vừa qua, Hội đồng thi tuyển tỉnh đã tổ chức thành công kì thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư Pháp. Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn...
          Căn cứ Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương...
Sáng ngày 01 tháng 9 năm 2018, tại Hội trường Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế đã tiến hành Công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế  đối với Thầy Nguyễn Phú Thọ.  
          Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức, hành chính của tỉnh;
          Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch phân bổ số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh để trình Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân...
          Căn cứ Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương...
          Thực hiện Công văn số 3014/BNV-TCBC ngày 02/7/2017 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế;           Để có cơ sở tham...
Sáng ngày 05/7/2018, tại Hội trường Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Tham dự buổi lễ có đồng chí...
          Sáng ngày 02 tháng 7 năm 2018, tại Hội trường Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.279.451
Truy cập hiện tại 39 khách