Tìm kiếm tin tức
Tổ chức - Biên chế
          Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong cơ quan tổ chức, hành chính của tỉnh;
          Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông...
          Chiều ngày 28 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với ông Nguyễn Đại Vui.
          Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 25/9/2017 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương tỉnh Thừa Thiên Huế; ngày 07/12/2018, Ủy...
          Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 25/9/2017 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương tỉnh Thừa Thiên Huế; ngày 05/11/2018, Ủy...
          Sở Nội vụ nhận được Tờ trình số 1423/TTr-KKTCN ngày 15/10/2018 của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và phân...
          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5691/UBND-NV ngày 04/8/2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII;
         Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2018, tại Hội trường Sở Tư pháp đã diễn ra buổi lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp đối với bà Phan Thùy Dương.
          Sở Nội vụ nhận được hồ sơ đề nghị cho phép thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Khôi Nguyên;
         Thực hiện Công văn số 4812/BNV-TCBC ngày 28/9/2018 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo nhanh số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (kèm theo Công...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.345.625
Truy cập hiện tại 27 khách