Tìm kiếm tin tức
Tổ chức - Biên chế
          Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền đã tiến hành Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý rừng Khu bảo tồn thiên nhiên...
 Thực hiện Công văn số 3911/UBND-TH ngày 20/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
          Thực hiện Công văn số 2457/BNV-TCBC ngày 03/6/2019 của Bộ Nội vụ về kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020;  
Chiều ngày 07 tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã long trọng tổ chức Lế Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Tới tham dự buổi lễ, có đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy,...
          Sở Nội vụ nhận được hồ sơ đề nghị cho phép thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Hoa Nắng;
          Thực hiện Công văn số 1203/BNV-TH ngày 21/3/2019 của Bộ Nội vụ và Công văn 2176/UBND-NV ngày 12/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP;
          Thực hiện Công văn số 1495/BNV-TCBC ngày 05/4/2019 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế (kèm theo Công văn số 1495/BNV-TCBC);  
         Thực hiện Công văn số 489-CV/BNCTU ngày 25/3/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 03-QĐi/TU ngày 17/10/2018 của Tỉnh ủy quy định quy trình giải quyết thông tin phản ánh...
Thực hiện Công văn 7739-CV/BTCTW, ngày 01/4/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, Sở Nội vụ xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 26/9/2009 của Bộ...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.410.457
Truy cập hiện tại 101 khách