Tìm kiếm tin tức
Tổ chức - Biên chế
          Thực hiện Công văn số 3014/BNV-TCBC ngày 02/7/2017 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế;           Để có cơ sở tham...
Sáng ngày 05/7/2018, tại Hội trường Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Tham dự buổi lễ có đồng chí...
          Sáng ngày 02 tháng 7 năm 2018, tại Hội trường Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm...
           Sở Nội vụ nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Khuyến khích Tự lập của Ban Sáng lập viên thành lập Quỹ Khuyến khích Tự lập;
         Thực hiện Công văn số 2574/BNV-TCBC ngày 06/6/2018 của Bộ Nội vụ về kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019 và Công văn số 5154/UBND-NV ngày 13/6/2018...
Sáng nay, tại Hội trường Văn phòng Sở Công Thương, đã tiến hành Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công Thương đối với ông Nguyễn Lương Bảy. Tham dự buổi lễ, có đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí...
          Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số  14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng...
         Chiều ngày 17 tháng 5 năm 2018, tại Hội trường Trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu đã tiến hành Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu đối với ông Trần Thanh Dũng. ...
           Thực hiện Công văn số 94/UBND-NV ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát các quy định, quyết định về công tác cán bộ;
          Thực hiện Công văn số 2688/UBND-NV ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII theo yêu cầu Công văn số 1502/BNV-TCBC ngày 11/4/2018 của...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.248.595
Truy cập hiện tại 267 khách