Tìm kiếm tin tức

Thủ tục mới: tặng danh hiệu "Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế"
Ngày cập nhật 08/04/2019

Ngày 04/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 857/QĐ-UBND công bố 01 TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

TTHC mới là thủ tục tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”. Thủ tục này được thực hiện căn cứ theo Nghị định số 91/2017 /NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ, Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013.

Toàn bộ nội dung ở file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 56 khách