Tìm kiếm tin tức

Thông báo đính chính, hướng dẫn chấm điểm các sở, ban, ngành năm 2019
Ngày cập nhật 27/03/2019

Ngày 25/3/2019, Sở Nội vụ đã có Công văn số 325/SNV-CCHC về việc hướng dẫn công tác tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2019. Theo đó, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh thực hiện đánh giá theo Phụ lục số 01 đính kèm. Tuy nhiên, do sơ suất trong khâu đánh máy nên tại tiêu chí thành phần số 2, mục 1.2 (Tham mưu kịp thời), tại dòng cuối cột cách chấm điểm ghi nhầm là: “Dưới 60% thì điểm đánh giá là 1”; nay đính chính thành: “Dưới 60% thì điểm đánh giá là 0” (có Phụ lục chi tiết kèm theo).

 

Ngoài ra, về tài liệu kiểm chứng, các văn bản, kế hoạch công tác năm 2019 nhưng được tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc các cơ quan ban hành trong tháng 12/2018 được tính để chấm điểm, đánh giá cho quý I/2019 và cả năm 2019. Đề nghị các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh lưu ý để thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 10.537.212
Truy cập hiện tại 33 khách